BURSA JEOTERMAL A.Ş.

Şirketimiz ilimizdeki jeotermal potansiyelin varlığını araştırmak, var olan potansiyeli yeryüzüne çıkarmak , turizm ve enerji amaçlı kullanım altyapısını oluşturmak amacıyla Eski Özel İl İdare öncülüğünde 25.12.2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.

2009 yılında faaliyetlerine başlamış olup Kanun Ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanunun 1. maddesinin 1.fıkrasına göre tüzel kişiliği sona erecek olan mahalli idare birimlerine ile ilgili devir ,tasfiye ve paylaştırma komisyonu tarafından alınan karar ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devrolmuş bir kamu şirketidir.

 

 

FAALİYET AMACI

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Jeotermal, rüzgar, doğalgaz, güneş, su ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek, elektrik enerjisi üretmek, iletmek ve dağıtmak, gerekli santrali dağıtım ve iletim hatları kurmak; plan proje, taahhüt, kontrollük, servis ve bakım işlerini yapmak; yap-işlet-devret ile hakiki ve hükmi şahıslar ve kurumlarla şirket amacına uygun sözleşmeler yapmak veya yaptırmak, anahtar teslimi taahhütlerde bulunmak; Gerekli yasal izinlerin alınması sureti ile her türlü yer altı suları ve diğer su kaynaklarının çıkarılmasını sağlamak; yasalar çerçevesinde gerektiğinde bu suları ticari amaçla kullanabilmek.

MENÜ KAPAT